TRIBONIUM

TRIBONIUM
Graece Τρίβων et Τριβώνιον, Philosophorum pallium fuit, Lucianus Timone, Ο῾ δὲ Τρίβων οὗτος πορφυρίδος ἀμείνων, Pallium, quâvis purpurâ potius. Cum vero pallium totius gentis Graecorum communis habitus eslet, ii, qui severiorem Philosophiam profitebantur, ut Pythagoraei, Cynici ac Stoici Palliô usi sunt detritô, obsoletô, sordidô ac pullô, quod proprie Tribonium dixêre. Cicero Palliolum appellat, Tuscul. 3. Saepe est etiam sub palliolo Sordido sapientia. Appuleius Palliastrum, etc. Hinc Festus, Adtritum, et tritum, vestis trita, Τριβώνιον: Pallium scil. longô usu detritum, quodque, ut loquitur Euripides apud Athenaeum, l. 10. villosam lanuginem amiserat. Cuiusmodi vestis, quia pilis floccisque amissis renuior fiebat ac levior: ideo Glossae veteres Τριβώνιον velum interpretantur, vestem nempe attritu tenuem levemque factam, ac propterea arcendo frigori minus idoneam. In quo veteres Philosophi tolerantiam sive patientiae potius imaginem ostenderunt, cum in ea etiam hieme incederent: Cynici eâ solâ velarentur. Quod porro eadem detrita eslet, et fere lacera, etiam simpliciter ρ´άκος dicebatur: Unde Laertius de Aristippo, quod modo luxuriâ difflueret, modo continentiam sectaretur, dictum prodit, ipsi soli datum esse χλαμύδα φορεῖν, καὶ ράκος, Chlamydem ferre et Tribonium, sive pannum: Pannos autem etiam Latinis Scriptoribus pro vest imentis laceris accipi, notum. Homerus quoque ob eandem causam, ubi de Ulysse sub mendici specie in aedibus propriis versante, utrumque coniungit, Ε῞ιμενος κακὸν ῥάκος ἠδὲ χιτῶνα ρωγαλέον. Indutus pallim lacerum, tunicamque discissam. Ut vero res ab origine arceslatur, priscis temporibus Tribonium communis pauperiorum in Graecia habitus fuit. Unde apud Aristophanem Pluto, Carrio ab hera interrogatus, quomodo ea, quae in Aesculapii templo evenerant, vidisset, cum capite fuisset involutô, respondit, δια τȏυ τριβωνίου, ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐκ ὀλίγας. Ac ne quis tantum servilem vestem fuisse credat, paulo infra Iustus dives factus affert τὸ τριβώνιον ad Aesculapium, ut ei illud consecret, rogaturque a servo, num illa vestis sit, in qua initiatus fuerit, quod illae tamdiu gestarentur, donec attritae penitus laceraeque essent. Imo nec pauperes modo, sed vulgus omne Atheniensium in Tribonio, Idem Vespis; ubi scholiastes, Erat, ait, prisci moris, ut honorati senes cum Tribonio et scipione Populum convocarent. Quare succeslu temporum, postquam pexae vestae atque peregrinae in usum venerunt, boni illi Senes gravate admodum, ut Tribonium ponerent, animum inducebant, ut eâd. fab. docet. Etiam alibi in Graecia honoratioribus Tribonium in usu: ut de Epaminonda et Agesilao legi mus, apud Aelian. Var. hist. l. 5. c. 5. et l. 7. c. 13. donec pexis recentioribusque palliis, et gaunacis, peregrinisque vestibus in usum adductis Tribonium penes solos pauperiores remansit. Unde Lucianus, Somniô sive Gallô, cum Mycillus divitem salutâsset, ilico se subduxisse ait, ne forte pudori illi eslet, quod τρίβωνι ipsum eslet aslectatus. Postquam itaque pauperi orum proprium id gestamen esse coepit, severioris Sapientiae cultores
hoc velut ipsius Sapientiae insigne arripuerunt colueruntque. Plut. de Iside et Osiride, οὔτε γὰρ φιλοσόφους πωγωνοτροφίαι καὶ τριβωνοφορίαι ποιοῦσι, Neque enim Philosophos densa barba et Tribonii gestatio
facit. Falluntur enim, qui Tribonium solius Cynicae sectae vestem fuisse tradiderunt: Cum et Socrates et Pythagoraei et Stoici reliquique severius philosophantes non delicatius incelserint. Coeteri vero Philosophi communi habitu videntur usi: neque ullus Platonem, Aristotelem, illorumque sectatores cultu a vulgo distinctos prodidit. Imo ἐςθῆτα περιεργον Aelianus, l. 3. c. 19. ἐπίσημον Laertius, Aristoteli tribuunt. Vide eundem de Lycone et Heraclide. Primus sanctioris disciplinae parens Socrates Tribontum sapientiae aptavit, propterea ab Amipsia in Tribonio traductus: non tamen semper illed adhibuit, sed interdum tempori serviens λαμπρὰ ἠμπίχετο, ut est apud Platonem, Sympos. Praeter eum Pythatagoraei (quorum tamen princeps veste albâ purâque semper utebatur) in Tribonio similiter et fordibus erant. Antiphanes apud Athenaeum, l. 4.
Sordes paululum oportuit ferre, ieiunium,
Caeli rigorem, silentium, tristitiam, illuviem.
Vide de iisdem Aristophanem ibid. et Mnesimachum apud Laertium. Eorum princeps Diodorus fuit Aspendius, qui apud modo memoratum Athenaeum paulo post Cynicis moribus usus dicitur, κομῶν καὶ ρυπῶν καὶ ἀνυποδητῶν, Capillatus, sordidus et discalceatus: Unde et Pythagoraeorum, qui comam alebant, familia originem duxisse creditur. Stoicos a Cynicis solâ tunicâ distinctos adeoque Triboniô quoque velatos fuisse, doce Iuvenalis. Imo Lucianus numquam Philosophiae mentionem facit, quin et Tribonium nominet. Vide eum Reviviscentibus, item Mercede conductis: unde colligas, Grammaticos etiam et Rhetores, aliosque liberalium disciplinarum Professores Romae Tribonium gestasse; quod indicat et Tertullian. de Pallio. Idem de Sophiitis refert Eunapius in Hedesio. Coetertim Philosophi Triboniô tamquam notâ atque insigni Romae quidem a reliquis mortalibus distincti sunt: at in Graecia hôc ipsô non differebant a pauperioribus; sed accedebat inprimis opaca et profunda barba, pedum nuditas, longae et profusae comae; quodque peculiare Cynicis fuit, pera et baculus, et diversa Tribonium gestandi ratio, de qua postea. Sicut autem apud Ethnicos severius philosophantes Tribonium adamârunt ita et inter Christianos olim Ascetae, quos austeriori disciplinae setradentes, eandem vestis vilitatem ac squalorem aslumpsisle legimus. Quod cum Tertullianus fecislet; popularium reprehensionem incurrit, unde editô librô sibi patrocinari est coactus. Interim non diu apud Christianos durâsse hauc Tribonophoriam inde apparet, quod cum aliqui, sicut quidam Philosophi Sapientiam in Tribonio positam credebant, solos veros Christianos existimarent, qui hôc palliô uterentur, ac praecipue Constantini aetate Eustathius Sebastenorum Episcopus contenderet Episcopos omnes atque Presbyteros ad vetus gestamen revocare, eosque, qui non gestâ bant, damnaret, Synodô Gangrensi, Can. 12. sancitum est: Si quis virorum propter ἄοκησιν νομιξουνίην palliô utitur, et despicit eos, qui cum reverentia byrris et aliis communibus vestimentis utuntur anathema sit. Nec omittendae mulieres Ascetriae, quas Tribonium et ipsas gestâsse, exemplô Hipparchiae Cratetis, discimus ex Can. sequ. Si quae mulier propter ασκησιν habitum mutat, et pro solito muliebri amictu virilem sumit, anathema sit. Hîc enim per virilem habitum intelligi pallium, contra Balsamonem viri docti statuunt etc. Licet vero Tribonium commune severius Philosophantium tegmen esset, Cynicorum tamen, in quo illi delicias faciebant, in eo peculiare fuit, quod attritum magis ac lacerum eslet. Quô habitu sese Herculem, Cynicae sectae Auctorem, ut ait Ausonius, Epigr. 26 et Lucianus, Cynico, imitari gloriabantur, quem reliqua nudum, solâ leoninâ amictum Veteres introduxêrunt. Etiam aliter a Cynicis, quam a reliquis Philosophis, Tribonium gestatum est. Nam cum hi illud sic gestarent, ut reliqui mortales pallium, extremâ scil. parte dextrâ in humerum laevum impositâ, ut manus sola extaret: Cynici totam Tribonit partem dexteram ita in sinistrum coniciebant humerum, ut cum toto brachio dexter
nudus exerceretur, parte etiam pectoris renudatâ. Quod illi idcirco agebant, quia, ut doctis pridem observatum est, sine tunica incedebant, prorsusque erant ἀχίτωνες. Unde Dio Chrysostomus, Orat. περι χήματος accurate causam quaerit, cur, cum homines in sola tunica conspicerentur, nemo eos notaret aut irrideret: quod si aliquem ἀχίτωνα viderent, sine tunica solô pallio amictum, comâ barbâque prolixâ, ilico deridiculo habitus omniumque ludibrio et contumeliis expositus eslet. Utebantur itaque τρίβωσι μόνοις Cynici, ut ait Laertius in Menedemo, ob tolerantiam: quam laudem veterum fuisle Laconum, discimus ex Aeliano, ubi de Agesilao et Plutarcho in Lycurgo, ubi Spartam unâ scytale et Tribanio Graeciae volenti imperitâsse, refert. Primus vero habitus huius auctor Antisthenes fertur, apud Laertium, ubi Diogenem, tunicam petentem, iussit πτύξαι ςθοιμάτιον, complicare seu duplicare pallium. Ex aliorum tamen sententia Diogenes eius moris auctor fuit, apud eund. qui primus pallium ἐδίπλωσε, duplicavit, tum ut tunicae vicem eô se involveret; (quod duplicare hîc est) tum in eo somnum caperet: Cum enim Cynici humi cubarent, sine culcita et stragulis, eôdem palliô involuti dormiebant, quod gerebant interdiu. Et ab hac pallii duplicatione διπλοείματος veteri Poetae dicitur Diogenes, ut alia praeteream. Cynici istiusmodi duplici pallio involuti figuram in opus suum transtulit, qui de Tribonio accurate agit, Oct. Ferrarius, de Re Vestiaria, Parte 2. 1. 4. c. 14. et seqq. Vide quode supra passim.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • PALLIUM — I. PALLIUM Veteribus in genere omne vestimenti genus significavit, quam apertum, tam clausum, ut etiam Toga Pallio rotundum dicatur Isidoro; Abusive pro Palliolo quoque sumi fuisse folitum supra vidimus: Proprie vero ac fimpliciter communique… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Zetoborinae —   Zetoborinae Clasificación científica Reino: Animalia …   Wikipedia Español

  • CYNICI — Philosophi quidam sectatores Antisthenis, qui primus novum hoc Philosophiae genus introduxit: Ita dicti five a Cynosarge gymnasio, in quo Antitthenes profitebatur; sive a canina mordacitate, quâ in hominum vitas nullô discrimine invehebantur: aut …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PANNUS — in Circensibus olim ludis, certô colore insignis, factiones discernebat; unde consuetudinem in Principum Aulis Nobilibusque familiis servitia variorum colorum pannis excolendi et ab aliis discernendi, quos Liureas hodie dicunt, ortam esse, haud… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VESTIS — primi hominis innocentia fuit, cui postquam iniquitas successit, vidit se nudum esse, et consutis foliis fecit sibi subligacula, Genes. c. 3. v. 7. ut sic membris minime honestis honorem circumponeret, prout loquitur Paulus 1. Corinth. c. 12. v.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Giant cockroach — Taxobox name = Giant cockroaches image width = 200px image caption = A male Madagascar hissing cockroach, Gromphadorhina portentosa regnum = Animalia phylum = Arthropoda classis = Insecta ordo = Blattodea familia = Blaberidae subdivision ranks =… …   Wikipedia

  • Blaberidae — Blaberidae …   Wikipédia en Français

  • Blaberidés — Blaberidae Archimandrita tesselata …   Wikipédia en Français

  • Blaberoidea — Blaberidae Archimandrita tesselata …   Wikipédia en Français

  • Blaberidae — Saltar a navegación, búsqueda ? Cucarachas gigantes Gromphadorhina portentosa …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.